Loading

Avrupa Koleji...

Avrupa Koleji MUNTR2019'da!

Avrupa Koleji MUNTR2019'da!
  • 07 Mart 2019

Avrupa Koleji MUNTR2019'da!
7 öğrencimizin 7 farklı komitede aktif olarak görev aldığı MUNTR2019 Antalya’da devam ediyor. Komitelerde Halk Sağlığı, Ayaklanmalar, Uluslararası Terörizm, Eğitimde Fırsat Eşitsizliği, Madenciliğin Çevresel Etkileri, Irkçılık, Çete Şiddeti gibi sorunlar tartışıldı ve çözüm önerileri arandı.
-
Avrupa College at MUNTR2019!
MUNTR2019, our 7 students taking in charge actively, continues in Antalya. Problems such as Public Health, Riots, International Terrorism, Inequality in Education, Environmental Impacts of Mining, Racism, Gang Violence were discussed and sought solutions.