Loading

Avrupa Koleji...

 

KÜTÜPHANE ÇALIŞMALARI

Okul kütüphanemiz, öğrencilerimizin bilgiden düşünceye olan yolculuklarında kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerinde ana unsurlar olan okuma, sorgulama, araştırma, düşünme, hayal kurma becerilerinin ve yaratıcılıklarının olgunlaştığı fiziksel ve sanal mekânımızdır.

Okul kütüphaneleri, öğrencilerin, sorumlu vatandaşlar olmalarını sağlarken, onları yaşam boyu öğrenme becerisiyle donatır ve hayal güçlerini geliştirir.

Okul kütüphanemiz, öğretmen ve öğrencilerin kaynaklara, etkinliklere ve hizmetlere erişimini sağlayacak öğrenme ortamı olarak varlığını sürdürür.  Entelektüel içerik, bilgi okuryazarlığı, kültürel ve sosyal gelişimi sağlayacak bireysel, küçük ve büyük grup çalışmalarına olanak tanır. Okul müfredatını destekler, yayar ve bireyselleştirir.

 

Okul Kütüphanesinin Amaçları

Kütüphanemiz, eğitim sürecimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Okuryazarlığın, bilgi okuryazarlığının, öğretmenin, öğrenmenin ve kültürün gelişmesi, okul kütüphanesi hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır.

 

Bu temel üzerinde şekillenen amaçlarımız;

● Okulun misyon ve müfredatında belirtilen eğitim hedeflerini desteklemek ve geliştirmek,

● Öğrencilerin yaşam boyu severek okuma ve öğrenme alışkanlıklarını geliştirmek ve kütüphane kullanma alışkanlığı sağlamak,

● Bilgi edinme, anlama, hayal kurma ve eğlenmek için enformasyonu kullanma ve yaratıcılığı sağlama deneyimlerini oluşturacak fırsatlar sunmak,

● Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel kaynaklara erişimi sağlayarak kullanıcıların farklı görüşleri, deneyimleri ve fikirleri üretebilmelerine olanak sağlamak,

● Sosyal ve kültürel olayların farkında olmak, bunlara duyarlı olmayı sağlayan etkinlikler düzenlemek,

● Okulun misyonunu gerçekleştirmek için öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve veliler ile birlikte çalışmaktır.