Loading

Avrupa Koleji...

 

MÜZİK DERSİ, AMAÇ VE HEDEFLERİ

Müzik derslerimiz; müziğin sevdirilmesini, öğrencilerimizin yaratıcılığını geliştirip bu alandaki çalışmalarıyla müziğe olan ilgi ve yeteneklerinin artırılmasını, iyi bir müzik kulağına sahip olunmasını sağlayacak iç disiplinin geliştirilmesini ve genel kültürün zenginleştirilmesini hedefler.

Şarkı öğretimi sırasında olabildiğince yaratıcı çalışmalara yer verilip, sözlerin anlamı ve ezginin ritmi üzerinde durularak özellikle küçük sınıflarda oyunlaştırmaya özen gösterilir.

Öğrencilerin kazandıkları müzik dağarcığını çeşitli etkinliklerle sergilemeleri ve sosyal yönlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak amacı ile yarışma, konser ve festivallere yüksek oranda katılmaları özendirilir.

 

1 ve 2. Sınıf Düzeylerinde Yapılan Çalışmalar:

Ana sınıflarından başlamak üzere müzik eğitimi ve öğretimi çalışmalarının temelinde “Orff Tekniği” vardır. Çocuğun dünyasına yönelik bu yöntem, müzik derslerine kolayca katılımını sağlamaktadır.

Basit müzik aletlerinin yapılması, enstrümanları denemek-tanımak, çalgı eğitimi (org, melodika, blok flüt) ses, ritim bilgilerinin resimli masal ve oyunlarla öğretilmesi, besteciler hakkında bilgilendirme, yaratıcı drama çalışmaları, şarkılar, tekerlemeler bu yaş grubu ile yapılan çalışmaların özünü oluşturmaktadır.

 

3. Sınıf Düzeyinde Yapılan Çalışmalar:

Bu seviyede öğrencilerimizle,  nota öğretimi, çalgı eğitimi, şarkı öğretimi, enstrüman yapımı ve ritim çalışmaları gibi konular işlenir. Derslerde düzenli olarak müzik dinletilerek, dinleme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

 

4. ve 5. Sınıf Düzeyinde Yapılan Çalışmalar:

4. ve 5. sınıf düzeylerinde aktarılan teorik bilgilerinin miktarı artar. Bu seviyelerde ayrıntılı nota öğretimi, çalgı eğitimi, şarkı öğretimi, müzik dinletisi, ritim çalışmaları, besteciler hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılır.

 

6., 7. ve 8. Sınıf Düzeyinde Yapılan Çalışmalar:

  • Öğrencilerimize çok sesli müziği sevdirme çalışmaları yapılır.
  • Ses ve nefes ögeleri üzerinde durulur, ritim çalışmaları yapılır.
  • İnsan, toplum ve müzik ilişkileri üzerine bilgilenme sağlanması amaçlanır.
  • Söylediğimiz, dinlediğimiz müziklerin anlam ve kalitesi üzerinde durulur.
  • Öğrencilerimizin kazandıkları müzik dağarcığını çeşitli etkinliklerde sergilemeleri ve sosyal yönlerinin de geliştirilmesine fırsat sunulur.