Loading

Avrupa Koleji...

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

Avrupa Koleji Okulları’nda öğrencilerimizin; farkındalıkları yüksek, çevre ile iletişimi güçlü, problem çözme becerisi gelişmiş, 21. yüzyıl evrensel değerlerini benimsemiş bireyler olarak gelişimlerini desteklemenin yanında; velilerimize de bu süreçte ihtiyaç duydukları alanlarda destek sağlamak temel amacımızdır.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde İlkelerimiz:

 • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık çalışmaları tüm öğrencilere açıktır.
 • Rehberlik psikolojik danışmanlık çalışmalarında bireylerin kişilik hakları dikkate alınır ve çalışmalar gizlilik esasına dayalı olarak yürütülür.
 • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık çalışmaları her kademeye ve sınıf seviyesine göre belirli program çerçevesinde yürütülür.
 • Bireylerin davranışlarının değişebilir olduğunun farkındalığı ile süreç takibi yapılarak çalışmalar yapılandırılır.
 • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü veli, öğretmen ve okul yönetimi ile koordineli olarak çalışır.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Olarak Amacımız:

 • Öğrencilerimizin; psikolojik, sosyal, bilişsel, duygusal gelişimlerini desteklemek,
 • Çevresine ve kendisine yönelik farkındalık edinmelerini sağlamak,
 • Kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak,
 • Problem çözme becerisi kazanımında desteklemek,
 • Gerçekçi bir benlik algısı ve özsaygı gelişimini desteklemek,
 • Öğrencilerimizin akademik alanda potansiyellerini en üst seviyede kullanması konusunda eğitsel rehberlik çalışmaları yapmak,
 • Velilerimize ihtiyaç duydukları konularda psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları yapmak.

 

   Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Çalışmalarımız:

 • Bireysel Görüşmeler; ihtiyaç duyulan konularla ilgili öğrenci ve velilerle planlanır.  Velilerimiz ile yapacağımız görüşmeler randevu yolu ile gerçekleştirilir.
 • Sınıf içi rehberlik çalışmaları; sınıf ve yaş seviyesi dikkate alınarak belirlenen hedeflerin kazanımı yönünde yapılan çalışmalardır.
 • Envanter-test uygulamaları; öğrencilerimizin kademeleri, gelişim dönemleri ve ihtiyaçlarına göre test ve envanterler uygulanır. Değerlendirme sonucu, ihtiyaç duyulduğunda veli ve öğretmen ile paylaşılır. 
 • Grup Çalışmaları; aynı konuda desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan, belirlenen periyodlarda bir plan doğrultusunda yapılan çalışmalardır.
 • Seminerler; ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz konularda yıl içinde öğrenci ve velilerimize yönelik düzenlenir.
 • Bültenler; belirlenen periyodlarda öğrenci ve veli ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanır.