Loading

Avrupa Koleji...

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Matematik, tüm bilimlerin ortak dilidir. Kazandırdığı düşünme ve problem çözme becerileriyle bireyin gelişimine çok yönlü katkı ve yarar sağlar.

Özellikle küçük yaşlardan itibaren öğrencilerimizde matematiğe karşı olumlu bir bakış açısı ve tutum geliştirmesi amaçlanır.

Okulumuzda materyal ve teknoloji ile desteklenmiş, günlük yaşamla ilişkilendirilmiş, çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlayan bir matematik eğitimi sürdürülür. Çalışmalardaki her detay program geliştirme çalışmaları kapsamında, öğrencilerimizin kişisel yetenekleri de göz önünde bulundurularak oluşturulur.

Çağımız insanı bilgiye ulaşma yollarını bilmek, neyi ne kadar bilmesi gerektiğini ayırt edebilmek,  öğrenme stilini tanımak ve buna göre amaçlarına yönelmek durumundadır. Artık, çok bilgiye sahip olmak değil; ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşıp bunu kullanabilmek amaçlanmaktadır. Matematik, bilginin kendisinden çok ona ulaşmak için geçirilen süreçle ilgilidir.

İşte bu gerçeğe dayanarak öğrencilerimizin geçirecekleri bu önemli sürecin kendileri için en faydalı hale getirilmesi, Matematik Bölümü çalışmalarının temel amacını oluşturmaktadır.

 

Bu amaçlar doğrultusunda yaklaşım biçimi ve çalışmalarımız şu şekilde özetlenebilir:

•    Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek, matematiği sevdirmek amaçlanır ve matematik alanında en iyi motive etme şeklinin başarma duygusu yaratmak olduğuna inanılır.

•    Her türlü eğitim, teknoloji ve yöntem gelişimi takip edilir, yararlı görüldüğü takdirde hedeflere uygun olarak kullanılır.

•    Öğrencilerimizi soru sormaya teşvik ederek eleştirel bakış açısı geliştirmelerine katkı sağlarken, yeniyi benimsemelerini sağlatmak için de ödev konularında araştırma ön plana çıkarılır.

•    Yaşamın içinden seçilen problemlerle matematiğin günlük hayatın kopmaz bir parçası olduğu inancı geliştirilir. Ezberci yaklaşımdan uzaklaşmalarını sağlamak için çözümlerde sadece sonuca değil problem basamaklarına dikkat çekilerek, sebep sonuç ilişkisi benimsetilir. Bu amaçla öğrencilerimize yaparak yaşayarak ve keşfederek öğrenme fırsatları yaratılır.

•    Öğrencilerimizi bir üst öğrenim düzeyine donanımlı olarak göndermek, sorumluluklarımız arasındadır. Matematik donanımı açısından iyi olduklarının bir göstergesi de öğrencilerimizin merkezi sınavlarda başarılı olduklarını görmelerinden geçmektedir. Bu anlamda sürekli takip edilen öğrencilerimiz, bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak ihtiyaçlarına yönelik desteklenir.

•    Öğrenilen bilgilerinin değerlendirilmesi olan sınavların öğrenciler tarafından araç olarak görülmesi sağlanarak amacın öğrenmek olduğu vurgulanır. Verilen ödevler düzenli olarak takip edilerek öğrencilerin eksikliklerini görmeleri sağlanır. Bu eksiklikleri gidermek için etütler ve bireysel çalışmalar yapılır.

•    Matematiğe ilgi duyan ve proje çalışmaları yapmak isteyen öğrencilerimizle projeler üretilir, bu çalışmaları farklı ortamlarda sunma fırsatlarından yararlanılarak öğrencilerimizin hem akademik hem de kişisel güven duygularının gelişimi desteklenir.

•    Öğrencilerimiz matematik öğrenim süreçlerinin her basamağında yapılan ölçmeler ve bu ölçme sonuçları ışığında alınan tedbirler sayesinde sağlam temellere oturmuş bir matematik eğitimi almaktadırlar.

•    8. sınıfların gireceği Liseye Geçiş Sınavı için özel bir çalışma planı hazırlanmaktadır. Bu plana göre tüm 8. sınıf konuları daha önceki yıllardaki uzantıları hatırlatılarak işlenir. Bu sayede konu bütünlüğü sağlanarak bilginin kalıcılığı sağlamlaştırılmaya çalışılır.

•    Konu tarama testleri uygulanır ve sonuçları analiz edilerek öğrenci, veli ve öğretmenlerle paylaşılır. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde konu tamamlama çalışmaları planlanır.