Loading

Avrupa Koleji...

DRAMA ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizin zihinsel gelişimini destekleyici, araştırma ve paylaşma becerilerini destekleyici nitelikte planlanır. 

Derslerimizde öğrencilerimize bir yaşantıyı, bir kavramı, ders ünitelerinden belirli bir konu ya da temayı yaşayarak, canlandırarak, oynayarak öğrenmelerini sağlayan eğitsel bir ortam sağlanır.

Drama sürecinde çocuk, gözlemlerini, deneyimlerini, duygularını ve bilgilerini canlandırarak yaşar. Drama yoluyla öğrenme çabuklaştırılır, etkinleştirilir.

Drama çalışmalarındaki temel amacımız; öğrencilerimizin hayatı oyunla öğrenen, geleceğe güvenle bakan, kendisiyle barışık, ilişkilerini sağlam temeller üzerine kuran bireyler olmalarını desteklemektir.

Drama yoluyla öğrencilerimizin çevreleriyle ilişki kurmasına, duygularını uygun yollarla dışa vurmasına, deniyim kazanmalarına, eğlenmelerine, rahatlamalarına ve problem çözmelerine imkan tanınmaktadır.  Bu yolla desteklenen dinleme ve konuşma becerileri, başkaları ile daha rahat ilişki kurabilmeyi güçlendirir.