Loading

Avrupa Koleji...

OKULLARIMIZDA YABANCI DİL EĞİTİMİ

Çift dilli eğitimi ilk uygulayan kurum olan Avrupa Koleji Okulları, dünyadaki gelişmeleri takip ederek, çağdaş metodolojileri uygulayarak yabancı dil eğitimi programlarını sürekli geliştirmektedir.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeylerinde birden fazla yabancı dil öğrenimi ve çalışmaların kültür etkinlikleri ile bir arada verilmesi, okullarımızın yabancı dil programlarının temel ilkesidir.

Dili öğrenmenin en iyi yolunun dili kullanmak olduğundan yola çıkarak dil bilgisine verilen önemin yanı sıra programın içeriğindeki etkinlikler, aynı gurubun dersine giren Türk ve yabancı öğretmenler tarafından belirlenir. Etkinliklerde yapılandırılan ve yaşam dili öğretmeyi hedef alan bu program, sorgulama temasından oluşur.

Öğrenciyi kişisel kapasitesini en verimli şekilde kullanmaya yönelten bu tema, bilgi ve becerilerin, "öğrenen ve uygulayan" güdüsüyle geliştirilmesine rehberlik eder.

Ders içi etkinliklerde öğrenciler kendi gerçek düşünce ve duygularını açıklama, yabancı dili konuşarak öğrenme olanağı bulurlar. Öğrencilerin dili deneme-yanılma yoluyla öğrenmeleri teşvik edilerek, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.

Yabancı dil öğretiminin anaokulu 3 yaş grubu itibariyle başladığı Avrupa Koleji Okulları’nda, 1. yabancı diller Almanca ve İngilizcedir. Almanca dilinde eğitime başlayan öğrencilerimiz 2. sınıf itibariyle İngilizce, İngilizce ile eğitime başlayan öğrencilerimiz 2. sınıf itibariyle İspanyolca öğrenmeye başlarlar.

 

 

İNGİLİZCE

Okullarımızda İngilizce programımız CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) doğrultusunda hazırlanmıştır. Tüm çalışmalarımızda dört temel dil beceresine yer verilmektedir. Anaokulunda TPR Communicative Approach (İletişime Dayalı Eğitim Modeli) ve tüm diğer sınıflarımızda Collaborative Learning (İş birlikçi Öğrenme), Creative Thinking (Yaratıcı Öğrenme) gibi 21. yy becerilerini içeren metotlar uygulanmaktadır.

 

İngilizce eğitimimiz de Amerika Ohio’da bulunan Kent State Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ile ortaklaşa hazırlanan akademik program uygulanmaktadır.

 

Programın hedeflenen sonuçlarını değerlendirmek üzere Kent State Üniversitesi tarafından hazırlanan EFL sınavları her yıl uygulanmaktadır. Ayrıca uluslararası geçerliliği olan ve bağımsız kuruluşlarca okullarımızda uygulanan Cambridge Üniversitesi English Language Assessment dil sınavları ölçme ve değerlendirme noktasındaki titiz çalışmalarımızı yansıtmaktadır.

 

Dilin kendini sürekli yenilediği göz önünde bulundurularak eğitim materyallerinin seçimine önem verilmekte, teknolojik destekli platformlarla dersler desteklenmektedir.

(GLOBED Brain Pop JR / Raz-Kids)

8. sınıflarımızda LGS İngilizce programına yer verilmekte, öğrencilerimizin çalışmalarına MEB müfredatıyla yön verilmektedir. MUN (Model United Nations), lise öğrencilerimizin aktif katılım sağladığı çalışmalarımızdan biridir.

 

 

ALMANCA

“Yabancı dil bilmeyenler, kendi anadilleri hakkında da bir şey bilmezler-Goethe”

Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde ana dil olarak konuşulan Almanca, okulumuzun kuruluş yılından itibaren 1. yabancı dil olarak öğretilmektedir.

Avrupa Birliğinin anahtar dili ve bilim dili olan Almanca, eğitimini mühendislik ve tıp alanlarında sürdürmek isteyen öğrencilerimiz için de kapıları açan bir anahtar niteliğindedir.

Almanca programımız öğrencilerimizin bu dili iletişim aracı olarak öğrenmelerini hedefler. Bu bağlamda dildeki 4 temel beceri (okuma-anlama, dinleme-anlama, konuşma ve yazma), dil bilgisi çalışmalarıyla da desteklenmektedir. Müfredatımız GER (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen ) uluslararası dil kriterlerine bağlı olarak hazırlanmakta ve İstanbul Üniversitesi’nden çalışmalarımız için destek alınmaktadır. Ayrıca Köln Üniversitesi, Paderborn Üniversitesi ve Leipzig Üniversitesi ile ortak kültür etkinlikleri yürütülmektedir.

Yabancı Dil olarak Almanca (DaF) öğrenen öğrencilerimize yönelik uyguladığımız programımızın yanı sıra, ana dil olarak Almanca konuşan öğrencilerimizden oluşan (DfD) sınıflarımıza ayrı bir program uygulanmaktadır.

Ana dili Almanca olan öğretmenler tarafından yürütülmekte olan derslerde, dil ve kültür bir arada aktarılmaktadır. Almanca dil seviyemizin uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından da onaylanması için öğrencilerimiz Goethe Enstitüsü tarafından uygulanan

Fit1, Fit2 ve B1J sertifika sınavlarına yönlendirilmektedirler.

Teknolojik tüm çalışmalar derslere entegre edilmekte, Minticity ve Karnevall online platformları ile dersler desteklenmektedir. 8. sınıflarımızda MEB Almanca LGS hazırlık programına sınıflarımızda yoğun bir şekilde yer verilmektedir.

Okulumuz Erasmus değişim programı dâhilinde Almanya’da öğretmenlik eğitimi alan üniversite öğrencilerinin Türkiye’de staj yaptığı sayılı okullardan biridir.

 

 

2. Yabancı Diller

İSPANYOLCA

21 ülkenin resmi ve 450 milyon kişinin ana dili olan İspanyolca, gelecek nesil için öğrenilmesi en popüler 2. yabancı dil olma özelliğini korumaktadır.

İkinci sınıftan itibaren Türk ve İspanyol kökenli öğretmenlerimiz tarafından verilen İspanyolca eğitiminde temel hedefimiz, dili ve kültürü yakından tanıtmak ve öğrencilerimizin bu dili kullanırken kendilerini ifade edebilme becerilerini geliştirmektir.

Cervantes Enstitüsü ile olan iş birliğimizle öğrencilerimizin İspanyol etkinliklerini yakından takip etmelerini sağlamakta,  hedeflenen dil eğitiminin ölçme çalışmalarını, DELE Sınav uygulamaları ile gerçekleştirmekteyiz.