Loading

Avrupa Koleji...

 

FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Bilim, insanoğlunun içinde yaşadığı Dünya'yı, hatta evreni anlamak için bilgi toplama ve topladığı bilgilerden yola çıkarak sonuçlara ulaşmanın sistematik yoludur. Fen Bilimleri dersi ise insanoğlunun bu yolculuğuna okul sıralarında açılan bir penceredir. İnsanoğlunun doğayı anlama çabası çok küçük yaşlarda soru sorarak başlar.

 

Okulumuzda Fen Bilimleri derslerindeki hedeflerimiz;

 • Yaparak ve yaşayarak öğrenen,
 • Merak eden, araştıran, sorgulayan,
 • Bilimsel düşünen, bilimsel gelişmeleri takip eden,
 • Doğaya duyarlı,
 • Teknolojiyi bilinçli kullanan,
 • Problem çözebilen,
 • Kendine güvenen,
 • İş birliğine açık, etkili iletişim kurabilen,
 • Sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenen fen okuryazarı bireyler yetiştirmektir.

 

Fen Bilimleri dersi disiplinler arası iş birliği ile öğrencilerimizin yaşamında önemli bir yer tutar. Okulumuzda Fen Bilimleri Öğretmenleri; soru-cevap, tartışma gibi yöntem ve teknikler ile öğrencilerimizin kavram yanılgılarını tespit ederek öğretimi buna göre düzenlemek, öğrencilerimizin yaratıcı sorular sormalarını sağlamak, onlara bilgi yüklemek yerine bilgiye nasıl ulaşılacaklarını öğretmek, bilimsel süreçleri kullanacakları ortamlar sağlamak, düşünme, araştırma, sorgulama becerilerini geliştirmek ve ayrıca öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak buna göre etkinlikler düzenlenmektedir.

Öğrencilerimizin sınıf içi çalışmaları, sınıf ve kat panolarında sergilenmekte ve yaratıcılıklarının farkında olmaları amaçlanmaktadır.

Dersimizde teknolojik imkânlar ile kahoot, classdojo, quiznetic, element 4d, space 4d gibi farklı birçok etkinlik kullanılarak öğrencilerimizin ders içerisinde aktif olmaları ve derse karşı olumlu tutum ve tavır geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Geziler; bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek, bizzat yerinde incelemek, yaşayarak öğrenmek açısından Fen Bilimleri dersinin çok önemli bir ayağıdır. Bu amaçla her seviyede konuları ile ilişkili olarak fayda sağlayacağını düşündüğümüz geziler düzenlenmektedir.

Proje yarışmaları ile öğrencilerimizin araştırma, problem çözme, sentez yapabilme, sorumluluk alma, doğaya duyarlılık ve çevre bilinci gibi konularda kişisel gelişimleri desteklenmektedir.

Seminer ve söyleşilerle öğrencilerimiz alanında uzman kişilerden doğrudan bilgi edinir.

Güncel bilimsel yayınların takibi bölümümüz tarafından desteklenir. 5 ve 6. sınıf öğrencilerimiz ile derslerimizde “Bilim Çocuk", ‘’Bilim Teknik”, “Popular Science” gibi dergiler kullanılarak haftada bir saat bilim okuma saati yapılır. Bilim okuma saatinde öğrencilerimiz güncel bilimsel konular, buluşlar hakkında konuşma, bilgiyi edinme ve bilgi paylaşma fırsatı yakalamaktadır.

8. sınıf öğrencilerimize ile LGS için özel bir çalışma planı doğrultusunda Fen Bilimleri derslerini işlemekteyiz. Bu plana göre her 8. sınıf konusu daha önceki yıllardaki uzantıları hatırlatılarak işlenmekte ve bu şekilde konu bütünlüğü sağlanarak bilginin kalıcılığı sağlanmaya çalışılmaktadır.

 

Fen Bilimleri Laboratuvarı

4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarımızın Fen Bilimleri dersleri kısmi olarak laboratuvar ortamında yapılmaktadır. Küçük sınıflardan başlayarak öğrencilerin merak duygusunun geliştirilmesine çalışılmaktadır. Bu dersler ile;

 • Laboratuvar araç ve gereçlerini tanıyıp, doğru kullanmayı öğrenmek,
 • Öğretmenlerin rehberliğinde, bilimsel yöntemler kullanarak basit bilimsel araştırmalar yapmak,
 • Bilimsel gözlem, kanun, hipotez ve teorileri tanımlamak,
 • Bilimsel verileri toplamak, düzenlemek, analiz etmek,
 • Bilimi tanıtmak, bilimsel sözcük dağarcığını kullanarak öğrencilerimizin  “yaparak ve yaşayarak” öğrenmesi sağlanmaktadır.