Loading

Avrupa Koleji...

SOSYAL BİLGİLER BÖLÜMÜ

Amacımız; soran, sorgulayan, neden- sonuç ilişkisi kurabilen, olayların çok boyutluluğunu görüp değerlendirebilen, derste öğrendiklerini günlük hayatın içerisinde kullanabilen, fikir üretebilen, milli ve ahlaki değerleri yüksek,  ileri görüşlü, çağdaş ve akademik olarak gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

Sosyal Bilgiler dersinin bir yaşam dersi olmasından hareketle, öğrencilerimize bu dersin sınav için çalışılan bir ders değil; her zaman ve her yerde yaşanıp yararlanılan gerçeklerden oluştuğunu fark ettirmeye çalışmaktayız. Onların dersimizde edindikleri bilgileri, yaşamlarına adapte etmeleri gayesini taşımaktayız.

Derslerimizde milli kültürümüze özgü değerlerle birlikte evrensel değerleri de verme amacı taşımaktayız.  Toplumsal ve kültürel farklılıklara karşı hoşgörüyü öğretmekle birlikte, insanlara değer vermeyi, sınıf içinde, okul içinde ve dünya içinde önyargı ve ayrımcılığın azaltılmasını öğretmeye büyük önem vermekteyiz.

 

Okulumuzun, Sosyal Bilgiler dersinin hedeflerine ulaşabilmek açısından gerçekleştirdiği uygulamalar şunlardır:

•    Öğrencilerimizin araştırma becerilerini geliştirecek araştırma projelerinin yapılması,

•    Öğrencilerimize farklı kaynak kullanımını sağlamaya yönelik ödevler verilmesi (çevre olanakları, kaynak kişiler),

•    Derslerde, yerel ve küresel hedeflere uygun kaynakların kullanımı (tarih atlasları, coğrafya atlasları, belgeseller vs.),

•    Sosyal kaynakların kullanımına yönelik geziler, sergiler (tarihi kalıntılar, şehir gezileri, kişilerle röportajlar, anketler vs.),

•    Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap, drama, bilgisayar destekli öğretim gibi grupla öğretim tekniklerinin kullanılması,

•    Bireyselleştirilmiş öğretim ile her öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine göre öğretim yapılmasını, her öğrenciye ihtiyacı olan ek öğretim zamanı ve nitelikli öğretme hizmetinin (ipucu, katılım, pekiştireç, dönüt) verilmesini sağlayarak her öğrencinin öğrenmesini hedeflemekteyiz.