Loading

Avrupa Koleji...

Felsefemiz, Atatürk ilkelerine bağlı, global dünyada etkin yer alabilecek perspektifte, yaratıcı, duyarlı, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmektir. Avrupa Koleji Okulları’nın amacı, öğrencilerini çok yönlü insanlar olarak yetiştirmektir. 21. yüzyılın eğitimsel konjonktürü ışığında öğrenciye bilgi kazandırmanın yanında, bilgi edinme yeterliliği vermeyi de hedeflemekteyiz. Öğrencinin ihtiyaç duyduğu bilgileri kendi yetenekleriyle keşfetme ve bu bilgileri kendini gerçekleştirme sürecinde etkin olarak kullanma becerisi kazandırmayı amaçlıyoruz.

Bu süreçte;

Anlatım ve iletişim yeterliliği,
İlişki ve iş birliği yeterliliği,
Öğrenme ve araştırma yeterliliği,
Sağlıklı yaşama yeterliliği,
Üretim ve bilinçli tüketim yeterliliği öğrencilerimize kazandırılmaktadır.

 

Avrupa Koleji Okulları, bilgi çağında eğitim alanında değişimci ve yenilikçi olmak için ön sıralarda yerini almayı hedeflemiştir. Bunu gerçekleştirmek üzere;

Eğitim programını yaşamın kendisi olarak görmek,
Programlarını araştırma, sorun çözme ve gerçek dünyaya uygulama yöntemleri ile yürütmek,
Bireyin sevgi, iç görü, kişisel değerler gibi özelliklerini daha iyi, açık biçimde paylaşmasını öngörmek,
Küçülen dünyada her gruptan ve çevreden insanlarla birlikte yaşayıp çalışabilmeleri için başka kültürleri anlamaya ve saygı duymaya yönlendirmek,
Üstün donanımlı temsil kabiliyetine sahip lider insanlar yetiştirmek,
Öğrenmeyi öğretmek ve öğrenmeye karşı merak uyandırmak,
Türkçe, Almanca, İngilizce ve İspanyolca  dilini kullanarak sözlü ve yazılı iletişimde düşüncelerini açıkça ifade etmek ve üst düzeyde beceri kavramlarını sağlamak,
Spor, sanat alanlarında yeteneklerini ortaya çıkarmak, sanat ve spor bilinci oluşturmak,
Yaşadığı çevreye ve dünyaya duyarlı bireyler yetiştirmek,
Üst eğitim kurumlarına hazırlamak ve rehberlik etmek,
Öğrencilerin, sosyal kültürel hizmetleri de kapsayan eğitici çalışmalara katılımlarını sağlamayı amaçlamaktadır.