Eğitim Planlama ve Geliştirme

Okulumuzun eğitim stratejisi, Bilim Danışma Kurulu'nun yönlendirmesi ve ortak kararları doğrultusunda belirlenir ve planlama buna göre yapılır. Üyeleri alanında ülkemizin en iyileri olan Eğitim Planlama ve Geliştirme Komisyonu tarafından alınan kararlar uygulamaya geçilerek çalışmalara son şekli verilir ve zümrelerimizce uygulamaya geçilir.

Eğitim Planlama Ve Geliştirme Komisyonu

İlköğretimde program geliştirme çalışmaları, Prof. Dr. Adil Çağlar tarafından 15 yıldır titizlikle Avrupa Koleji ailesinde yürütülür.

Almanca dil öğretiminde program koordinatörlüğü, öğretmen seçimi, öğretmen eğitimi Prof. Dr. Nilüfer Tapantarafından yapılmaktadır.

İngilizce Eğitim Programlarımızın oluşturulması ve İngilizce Dili Akademik Danışmanlığını Yard. Doç. Dr. Senem Yıldız yürütmektedir. Bu bağlamda öğretmen eğitimleri ve programın uygulanması konusunda İngilizce bölüm başkanlarımız ile birlikte aktif çalışmalar yapmaktadır.