Loading

Avrupa Koleji...

Matematik

Matematik, kazandırdığı düşünme ve problem çözme becerisiyle, bireyin gelişimine çok yönlü katkı ve yarar sağlar. Bireyin bir matematik sorusu çözerken geliştireceği düşünme tarzı, günlük hayatta karşılaştığı bir problemi çözmek için geliştireceği düşünce tarzından çok da farklı değildir.

Okulumuzda, öğrenme farklılıkları dikkate alarak, çoklu zekâ kuramı çerçevesinde gerçekleştirilen matematik eğitimi ile her öğrencimiz için bu yararı en yüksek düzeye çıkarmak hedeflenir. Matematik dersleri 1- 2-3 ve 4. sınıf öğrencileri haftada bir derslerini matematik laboratuvarında sınıf ve matematik laboratuvar öğretmenleri ile yaparlar. Bu derste matematiksel kavramların somut materyaller kullanarak aktarılması bu yaştaki çocukların matematik dersine yaklaşımlarını pozitif yönde etkilemektedir.

Öğrencilerimize hafta içi yapılan konuları tekrarlayıcı nitelikte çalışma kâğıtları dağıtılır. Bu çalışma kâğıtları ayrı ödev defterlerine yapılır ve her hafta kontrol edilerek öğrencilerdeki gelişmeler yakın bir şekilde takip edilir.

Ünite sonlarında yapılan test sınavlarıyla öğrencilerin bilgi düzeyleri ölçülerek, test sınavı becerileri geliştirilir. Bölümümüz içinde planlanan eksik tamamlama programları sayesinde öğrencilerimize etüt çalışmaları sunulmaktadır.

Matematiğe karşı ilgisi olan öğrencilerimiz, yıl içinde proje çalışmalarına katılmaktadırlar.Okulumuzda her yıl matematiği sevdirmek ve ilgiyi artırmak için matematik yarışmaları düzenlenir.

Öğrencilerimizin seçtiği matematik proje konuları yıl sonunda proje haftasında sergilenir. Her yıl düzenlenen bu proje haftasıyla, öğrencilerimizin işbirliği ve araştırma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Uygulanan tüm bu metotlar ile öğrencilerimiz, matematiğin hayatın bir parçası olduğunu ve matematiksel düşünmenin günlük yaşam içinde karşılaşılan her problemin çözümünde kendilerine yardımcı olacağını kavrarlar.