Loading

Avrupa Koleji...

Almanca

Avrupa Kolejinde anaokulundan başlayarak 8. sınıfa kadar Almanca birinci yabancı dil olarak öğretilir. Almanca dersleri okulumuzda uygulanan PYP (Primary Years Programming) ile diğer derslerle eşgüdümlü planlarla işlenir. PYP ile üretilen çalışmalarla ders içeriği yaşamla ilişkilendirilir.

Almanca öğretimi, Avrupa ortak dil kriterleri (Europäischer Referenzrahmen) çerçeve programına uygun planlanan ünitelerden oluşturulmuştur. Düzenlenen etkinliklerle, öğrencilerin derse etkin katılarak dil öğretiminde önemli olan dört becerilerini -dinleme, konuşma, okuma ve yazma geliştirmeleri hedeflenir.

Öğrencilerimizin Avrupa Ortak Dil Kriterlerinin B1 seviyesinde mezun olmaları için çalışmalar yürütülür. Öğrencilerimiz, dil düzeylerini Alman Kültür Merkezinin uyguladığı ve uluslararası geçerliliği olan Fit 1, Fit 2 ve ZDj sınavlarıyla belgelerler.

7. ve 8. Sınıfta öğrencilere diğer derslerde olduğu gibi Almanca dersinde de yoğun bir TEOG çalışma programı uygulanır. Öğrenciler kendi öğretmenleri ile bu önemli sınava hazırlanmaktadırlar. Ara sınıflara kayıt yaptıran öğrencilerimize, Ağustos ayı boyunca üç haftalık bir Almanca eğitimi veriyoruz. Okullar başladıktan sonra ara sınıflara gelen öğrencilerimize bireysel etütler ile gerekli görüldüğü taktirde pekiştirmelerimiz devam etmektedir.

Ana sınıflarında yabancı dil öğretimi günlük yaşamın bir parçası olarak planlanır. Öğrenciler eğlenerek ve keyif alarak Almancayı öğrenirler. 1., 2., 3. ve 4. haftada ortalama 11 ders saati Almanca eğitimi verilir.

Dersler Alman ve Almanya doğup yetişmiş olanTürk öğretmenleri tarafından ayrı ayrı işlenir. Öğrencilere Almancayı "yaşatarak" öğretmek bizim asıl amacımız. Öğrenci değişim programları, Almanya’ya gerçekleştirilen eğitim gezileri ve Goethe Enstitüsünün iş birliği ile yapılan Fit Sınavları (Fit1/2 ZdJ), tiyatro vs. ile amacımızı gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca Almanca programımızda öğrencilerin Almanca konuşulan ülkelerin kültürünü öğrenmeleri için birçok etkinlik ve proje yer almaktadır. Bu proje ve etkinlikler ile kendisininkinden farklı bir kültürü öğrenmek, anlamak, çözümlemek öğrenciye bilgi ve düşünce zenginliği kazandırarak onun dünyaya bakış ufkunu genişletir. Okulumuzda kutlanan Laternenfest, Fasching gibi Alman kültürünün önemli bayramları öğrencilerimizin dili kullanırken etkin ve üretken olmalarına olanak sağlıyor.