Loading

Avrupa Koleji...

Bilim Danışma Kurulu

Avrupa Koleji Okulları'nın eğitim-öğretim sürecinde bilimsel çalışmalarına ve yönetimine danışmanlık yapmak üzere “Bilim Danışma Kurulu” oluşturulmuştur.

Bu kurul, eğitim politikalarının gerçekleştirilmesi adına çalışmalar yapar. Avrupa Koleji Okulları'nın genel felsefesine uygun olarak çağdaş, bilimsel verilerin ışığında teknolojik gelişmelerden yararlanarak, eğitim öğretim etkinliklerinin gerçekleşmesinde ilgililere bilimsel destek verir. Avrupa Koleji Okulları'nın diğer bilim ve eğitim kurumlarıyla ilişkilerini geliştirmek için gerekli iş birliği çalışmalarına yardımcı olur.

Avrupa Koleji’nin uluslararası eğitim sistemlerine entegrasyonu ile ilgili gerekli bilimsel desteği sağlar. Gerekli bilimsel araştırma ve incelemeleri yaparak, eğitim çalışmaları konusundaki bulgularını, görüş ve önerilerini paylaşır.